عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
بارگذاري دروس اخلاق حرفه اي و آموزش كارآفريني
از سميه اردوخانی مدير سایت در سه شنبه، 15 تير 1395، 09:07
 

به استحضار دانش پذيران محترم شاخه فني وحرفه اي آزمون استخدامي سال 94 وزارت آموزش و پرورش ميرساند :

1 -  درس آموزش كارآفريني :  شامل  2  فايل PDF  ( 15 جلسه تدريس به طوركامل توسط اساتيد محترم ضبط گرديده و درپرتال دانشگاه بارگذاري شده است).

2 –  درس  اخلاق حرفه اي :  در حال حاضر 9 فايل فلش، 2 فيلم، 3 فايل PDF توسط اساتيد محترم ضبط گرديده و جلسات تكميلي درس مذكور نيز متعاقبا" بارگذاري خواهد شد).

     " ستاد برگزاري  دوره هاي يكساله فشرده ي آموزش صلاحيت هاي معلمي "