عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
تعیین سرفصل ها و منابع آزمون پايانی2 درس اصول و روش هاي ياددهي ويادگيري و روانشناسي و كاربرد آن در آموزش
از سميه اردوخانی مدير سایت در چهار شنبه، 26 خرداد 1395، 09:15
 

باستحضار ميرساند :

 منابع معرفي شده جهت مطالعه ي درس اصول و روش هاي ياددهي ويادگيري :    صرفا" فايل PDF  ( 13 جلسه اي ضبط شده توسط اساتيد محترم). ساير كتاب هاي معرفي شده توسط استاد،  به منظور دسترسي دانشپذيران به منابع بيشتر و ارتقاء سطح مطالعاتي مي باشد.

منابع معرفي شده جهت مطالعه ي درس روانشناسي و كاربرد آن درآموزش:      صرفا" فايل هاي جديد ضبط شده از جلسات تدريس استاد محترم، سركار خانم دكتر حميدي(8 جلسه فيلم با قابليت دانلود). فايل هاي قديمي به منظور دسترسي دانشپذيران به منابع بيشتر و ارتقاء سطح مطالعاتي مي باشد.

 "ستاد برگزاری دوره های یکساله فشرده ی آموزش صلاحیت های معلمی"