عکس سميه اردوخانی  مدير سایت
اطلاعیه دانشپذیران حرفه معلمی
از سميه اردوخانی مدير سایت در شنبه، 01 خرداد 1395، 11:20
 

دانشپذیران گرامی، مرکز آموزش الکترونیکی اطلاعی از نحوه و زمان برگزاری آزمون ها ندارد. خواهشمند است جهت اطلاع داشتن از این قبیل موضوعات به محل ثبت نام رجوع نمایید.

موفق باشید