گذشتن از راهبری

راهبری

زیرطبقه‌ها
دوره هاي آزاد
صفحه: ()   1  2
درس‌ها 
الگوی درس زبان جبرانی (2)توضیحات
الگوی درس زبان جبرانی (3)توضیحات
الگوی درس فیزیک پایه 1توضیحات
الگوی درس فیزیک پایه 1 (2)توضیحات
الگوی درس فیزیک پایه 1 (3)توضیحات
الگوی درس کلام اسلامی 1توضیحات
الگوی درس مبانی جغرافیای طبیعیتوضیحات
الگوی درس مبانی عرفان و تصوفتوضیحات
الگوی درس مبانی کامپیوترتوضیحات
الگوی درس معادلات دیفرانسیلتوضیحات
الگوی درس معادلات دیفرانسیل (2)توضیحات
الگوي درس معاني وبيانتوضیحات
الگوی درس نحو (2)توضیحات
الگوی درس هوش مصنوعیتوضیحات
الكترونيك 2 [942]
آزمايشگاه معماري كامپيوتر [942]
آزمايشگاه مدارهاي منطقي [942]
آز- الكترونيك 3 [942]
آز- الكترونيك 2 [942]